SIA "Savapils.lv"

E-pasta adrese: rihards@teltsuznomu.lv
Tālruņa numurs: +371 27003663
Reģistrācijas numurs: 40103794284
Uzņēmuma adrese: Mācītājmuiža-1, Dzilnuciems, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107
Banka: A/S SEB Banka
BIC/SWIFT: UNLALV2X
Konta numurs: LV25UNLA0050022118826

Sazinies ar mums