Projekts Nr. 17 – 04 – AL04 – A019.2103 – 000001
Sabiedrisko pasākumu organizēšanai nepieciešamā inventāra iegāde

Projekts „Sabiedrisko pasākumu organizēšanai nepieciešamā inventāra iegāde” īstenots ar mērķi stiprināt vietējo ekonomiku, radīt jaunas vērtības vietējā teritorijā, sekmēt sadarbību un jaunu uzņēmējdarbības tehnoloģiju ieviešanu, veicinot SIA “Savapils.lv” (www.teltsuznomu.lv) un vietējās teritorijas sociālekonomisko attīstību.

Projektā tiek iegādāts aprīkojums – 5 pasākumu teltis “Pagoda” (“click – click” sistēma) un 30 dārza galdu/solu komplekti (mobili un viegli), kuri ir inovatīvi produkti un jauninājumi pasākumu telšu un inventāra nomas jomā. Jaunās teltis un galdu/solu komplektus ir iespējams izmantot gan privātajiem, gan uzņēmumu pasākumiem, kultūras pasākumu organizēšanai, kā arī tirdzniecības vietu un stendu izvietošanai un uzņēmēju sadarbības veicināšanai (semināru rīkošana).

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Pierīgas partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 2. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Vairāk informācijas par projektu „Sabiedrisko pasākumu organizēšanai nepieciešamā inventāra iegāde” pie projekta īstenotāja (zvanīt, rakstīt – kontakti: www.teltsuznomu.lv).

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības „Pierīgas partnerība” mājaslapā un sociālajos portālos.