Mobilās koka grīdas ar tērauda pamatni iegāde

Projekts Nr. 16-04-AL04-A019.2103-00002

Projekts “Mobilās koka grīdas ar tērauda pamatni iegāde” īstenots ar mērķi stiprināt vietējo ekonomiku, radīt jaunas vērtības vietējā teritorijā, sekmēt sadarbību un jaunu uzņēmējdarbības tehnoloģiju ieviešanu, veicinot SIA “Savapils.lv” (www.teltsuznomu.lv ) un vietējās teritorijas sociālekonomisko attīstību.

Projektā tika iegādāts aprīkojums – brīvi stāvoša mobilā koka grīda ar tērauda pamatni 200m2 platībā, kuru iespējams izmantot gan kā pasākumu telts pamatni, skatuvi un stabilu deju grīdu sporta aktivitāšu attīstībai, kultūras pasākumu organizēšanai, kā arī tirdzniecības vietu un stendu izvietošanai un uzņēmēju sadarbības veicināšanai (semināru rīkošanai).

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības “Pierīgas partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 1. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests. Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Vairāk informācijas par projektu “Mobilās koka grīdas ar tērauda pamatni iegāde” var uzzināt pie projekta īstenotāja: www.teltsuznomu.lv.

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības “Pierīgas partnerība” mājaslapā un sociālajos tīklos.

Atbalsta: Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests