Šobrīd informācija tiek atjaunināta.
Par cenām, piegādi un uzstādīšanu nepieciešams sazināties.

Telefons: +371 27003663
E-pasts: rihards@teltsuznomu.lv